MAKALALER - BLOG

ULUSLARARASI TIP HUKUKU KONGRELERİ

HAKKIMIZDA

 

2000 yılından beri tıp hukuku alanında bilimsel çalışmalar gerçekleştirmekte olan ekibimizle birlikte; özellikle 2006 yılı itibariyle hem ulusal hem de uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk açısından “tıp hukuku” alanına özgülenmiş yoğun miktarda bilimsel kongreler, sempozyumlar, sertifika, seminer, panel ve bunun gibi bilimsel etkinlikler düzenlemekteyiz. Çok sayıda akademik çalışmalar yaparak veya yaptırarak sürdürülen bu çalışmaların yanı sıra, yargı uygulaması ve tıp hukuku pratiğindeki sorunlar için çözüm önerileri oluşturmakta; bu alandaki kanun ve yönetmelik çalışmalarına da katkı sunmaktayız.

Barolara "Tıp Hukuku Eğitimi" Konusunda Katkı Veriyoruz